fotostadsraad opheffing Mobile.jpg - 13.94 KB 

                   Stadsraad Steenbergen heft zichzelf op

STEENBERGEN - De Stadsraad Steenbergen houdt op te bestaan. “Toen we tien jaar geleden begonnen, waren we voorloper op het 

gebied van burgerparticipatie in de kern Steenbergen. Nu merken we dat inwoners en de gemeente elkaar steeds beter weten te vinden. 

Daardoor zijn we deels overbodig geworden en dat is natuurlijk positief. Aan de andere kant merken we ook dat één 

stadsraad voor de hele kern Steenbergen ontoereikend is.” 

Sinds haar oprichting droeg de Stadsraad Steenbergen haar steentje bij aan tal van projecten en zette er zelf ook een aantal op. Een bekend 

voorbeeld daarvan was de coronahulp-actie tijdens deze periode. En het kunstwerk met de drie beeldbepalende gebouwen op de rotonde 

bij ‘de Cuul’. In de fundering bevindt zich het DNA van Steenbergen; een bonte verzameling verhalen opgetekend door Steenbergenaren voor 

hun stadgenoten van de toekomst. 

De tijd is rijp

De stadsraad heeft er bewust voor gekozen om het stokje niet over te dragen aan een nieuwe groep vrijwilligers. “Daar hadden we dan ook 

wel actief voor moeten werven, want de animo om vrijwillig bestuurslid bij een organisatie te worden, is niet groot meer. Maar we denken 

vooral dat de tijd rijp is om de samenwerking met de gemeente en inwoners op een andere manier vorm te geven. Bijvoorbeeld door 

wijkraden of overlegtafels in te richten.” 

Voor nu bedankt de Stadsraad Steenbergen iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij het werk van de raad voor de 

steun en inzet van de afgelopen jaren. “We wensen iedereen veel leefgenot toe in onze mooie stad!”

Toekomstbestendige werkvorm

In 2024 gaat de gemeente Steenbergen als onderdeel van het participatiebeleid met de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in gesprek om 

samen tot een werkvorm te komen die toekomstbestendig is. Ook zal er gekeken worden bij welke manier de stad Steenbergen het meest 

gebaat is. 

 

 

 


Ons doel:

De Stadsraad wil de belangen behartigen van alle inwoners in de stad Steenbergen, die betrekking hebben op de leefbaarheid en de woonomgeving in de ruimste zin van het woord.

Daarbij willen we ons ook inzetten voor het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de bewoners van de stad Steenbergen, inzake overheidsaangelegenheden en het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de kern van de stad Steenbergen.

Wij proberen dit te doen door goed te luisteren naar de wensen van de bewoners van Steenbergen en we zetten ons in om met uw steun, kennis en ervaring zaken te realiseren. De leden van de Stadsraad zijn enthousiast om gezamenlijk de leefbaarheid binnen onze stad te vergroten

Onze SLOGAN is;    ‘ Voor jou / door jou ’ .

Handhaven en/of verstevigen van de sociale infrastructuur in Steenbergen

Heeft u een klacht, een voorstel of liever nog: een goed idee of een oplossing voor een probleem, neem dan contact met ons op via E-mail, zodat we samen kunnen zorgen voor een betere leefbaarheid in Steenbergen.