Reactie/vragen aan Gemeente

 

Heeft u opmerkingen of klachten over u woonomgeving;

 

MELDT dit direct aan de Gemeente.

Ze willen graag op de hoogte gebracht worden waar wat kapot is of verbetering vraagt.

Zoals bestrating, verlichting, etc.

In ieder geval is er een goed meldingsformulier op de Gemeentesite   

                                                   

                               http://www.burgerklacht.nl/steenbergen/melding.php

Dit kan ook telefonisch:      

Gemeentehuis: 0167-543434  of  140167

Buiten kantoortijden (voor calamiteiten)  06-51551197 

MijnGemeenteApp.

Sinds 05 januari 2017 heeft de gemeente Steenbergen ook een smartphoneApp in gebruik genomen waarmee u eenvoudig een melding kunt maken over dingen die niet goed zijn, denk hier aan b.v. scheve of los liggende tegels of lantaarnpalen die het niet doen of over het groenonderhoud etc.

Meer informatie over deze MijnGemeenteApp kunt u vinden op de site van de gemeente Steenbergen.


 

Verklaring van burgemeester Van den Belt

Gepubliceerd op: 23 november 2016

In de afgelopen dagen zijn de emoties over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente weer behoorlijk opgelaaid. In de kranten, op Facebook, op straat en ook in onze raadszaal. Als burgemeester houdt me dit erg bezig en vind ik dat we daar als gemeente iets mee moeten. Emoties zijn immers wat ons menselijk maakt. Natuurlijk kunnen we als gemeente niet altijd alles voor iedereen oplossen -hoe graag we dat ook zouden willen- maar we kunnen wél naar elkaar luisteren. En met elkaar in gesprek blijven. Daarom heb ik in de afgelopen dagen op verschillende momenten en via verschillende wegen geprobeerd om in contact te komen met de mensen die via onder meer Facebook hebben laten merken bezwaren te hebben tegen de opvang van vluchtelingen in onze gemeente Steenbergen. Ik zou heel graag persoonlijk met hen spreken, maar tot nu toe zijn ze helaas nog niet op mijn uitnodiging ingegaan om daarvoor een afspraak te maken. Daarom wil ik daar hierbij nogmaals een poging toe doen. Ik kan niet genoeg benadrukken hóe belangrijk ik het als burgemeester vind om, juist in tijden dat het moeilijk is, met elkaar in contact te blijven en de verbinding te blijven zoeken.

"Ik ben iemand in Steenbergen", luidde het motto van het filmpje dat ik onlangs tijdens Chapeau heb mogen lanceren. In Steenbergen mag je zijn wie je bent. Dat geldt voor iedereen, of je nu vóór of tégen iets bent. In Steenbergen, in Nederland, mag dat. Het is de basis van onze samenleving. Maar die vrijheid kan alleen blijven bestaan als we allemaal respecteren dat we ons dan wel ook aan de spelregels moeten houden. Dat we met respect met elkaar omgaan en elkaar in onze waarde laten. Proberen om raadsleden te intimideren past daar voor mij gewoon echt niet bij.

Op Facebook is er een evenement aangemaakt waarin wordt opgeroepen om aanstaande donderdag naar de raadsvergadering te komen om protest te uiten tegen de huisvesting van statushouders in de nieuw te bouwen wijk Buiten de Veste. Vooropgesteld is dat publiek bij een raadsvergadering altijd welkom is. Graag zelfs. Maar boven alles gaat tijdens een raadsvergadering het belang dat raadsleden, als volksvertegenwoordigers, in alle vrijheid en zonder beïnvloeding hun taak moeten kunnen vervullen. Verstoringen van een raadsvergadering, in welke vorm dan ook, zal ik als burgemeester dan ook op geen enkel moment en in geen enkel geval tolereren. Het agendapunt dat aanstaande donderdag onder de naam 'Buiten de Veste' op de agenda staat, betreft een bestemmingsplan voor de bouw van een aantal twee-onder-één-kapwoningen in een ander deel van de nieuw te bouwen wijk Buiten de Veste dan het gedeelte waar de sociale huurwoningen in de vorm van de Finchwoningen gepland staan. Bij het agendapunt over Buiten de Veste kan aanstaande donderdag dan ook níet worden ingesproken over de Finchwoningen of de huisvesting van statushouders. Want dát zijn de mensen die mogelijk ook –naast allerlei andere Steenbergenaren met ieder zijn eigen herkomst en afkomst- in de Finchwoningen zouden kunnen komen wonen: mensen van buitenlandse afkomst met een permanente verblijfsvergunning voor Nederland. Geen vluchtelingenopvang, geen asielzoekerscentrum, maar reguliere sociale huisvesting, waar geboren én niet-geboren Steenbergenaren veilig en prettig naast elkaar kunnen wonen.

Onze gemeenteraad heeft begin dit jaar het besluit genomen dat wij als gemeente Steenbergen ons in de opvang van vluchtelingen houden aan de uitvoering van onze wettelijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Niet meer, en niet minder. Dit zijn landelijke opdrachten waar alle gemeenten in Nederland aan moeten voldoen, dus ook de gemeente Steenbergen. Omdat de gemeente Steenbergen geen eiland is, werken we daarbij in regionaal verband samen met de gemeenten om ons heen. We hebben er als gemeentebestuur nadrukkelijk voor gekozen om statushouders, deze nieuwe inwoners van onze gemeente, te huisvesten in reguliere woningen in al onze kernen, zoals die woningen vrijkomen en beschikbaar worden voor verhuur. In Steenbergen, Dinteloord, Welberg, De Heen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Dát is het besluit dat democratisch genomen is en dat is het besluit waarvoor ik me als burgemeester inspan om tot uitvoering te brengen.

Ik hoop van harte dat ik met ál onze inwoners in gesprek mag blijven. En ik zal me persoonlijk blijven inspannen om in gesprek te komen over hoe we dat met elkaar zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Ruud van den Belt,

Burgemeester van de gemeente Steenbergen