Vergaderdata stadsraad 2020 en vakanties regio Zuid

14 januari           Gast:

18 februari         Gast: organisator van de Zuidwaterlinietoertocht op 25 april 2020

(carnavalsvakantie 22-2 t/m 1-3)

17 maart            (Gaat niet door i.v.m. Coronavirus). Gast: Christiaan Dekkers van de buitendienst gemeente

                                  

 

21 april                          (meivakantie 25-4 t/m 3-5)

26 mei

30 juni                            (zomervakantie 11-7 t/m 23-8)

25 augustus      

29 september                 (herfstvakantie 17-10 t/m 25-10)

3 november

8 december


Vergadering  : stadsraad Steenbergen.
Datum          : 14 januari 2020
Tijdstip         : 19.30 uur.
Locatie         : Vicentiuszaal.

 
VERSLAG
 
1.  Opening, welkom aan kern-coördinator  en een potentieel lid.
     De gast wordt welkom geheten en stelt zich voor. De kern-coördinator sluit later aan. 
 
2.  Verslag en actielijst 03-12-2019:
     Verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.
 
3.  Mededelingen/korte bespreekpunten:
     -  svz kunstwerk rotonde 
        Er is een persconferentie geweest met de Steenbergse Courant, artikel komt in de huis aan huis-editie.
        85 % van het beoogde bedrag is binnen, de werkzaamheden kunnen gestart. Wellicht nog bijdrage uit een buurtcultuurfonds.
        Een stadsraadlid stuurt vragenlijst hiervoor door.  De gedrukte kaarten kunnen uitgedeeld worden aan mensen die geïnteresseerd
        zijn en mogelijke een bijdrage willen leveren. Toekomstboodschappen kunnen in de buizen van de fundering gedaan worden en in
        de toekomst gelezen worden. 
     -  svz Burg. van Loonstraat en GVVP
        Met werkgroep en iemand van Kragten rondgelopen in de stad om knelpunten te bekijken. Het was een goed gesprek,
        nu afwachten wat er mee wordt gedaan. September 2020 moet het uitvoeringsplan GVVP klaar zijn. 
        Burg. van Loonstraat: opmerkingen bewoners bij werkgroep leggen en nieuwe afspraak met voorzitter werkgroep maken als deze
        terug is van vakantie met delegatie Stadsraad.
     -  2020: functies binnen stadsraad, werving nieuwe leden
        Nieuwe leden zijn welkom ook i.v.m. vertrek lid. Meedenken en om je heen kijken voor (jonge) kandidaten!
     -  subsidieaanvraag 2021
        Subsidieaanvraag planning 2021 en jaarverslag 2019 maken. Er wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole.
     -  nieuwjaarsreceptie gemeente 6 januari j.l. Motto: vertrouwen!
        De stadsraad was goed vertegenwoordigd tijdens de receptie, we nemen het thema ‘Vertrouwen’ over binnen de stadsraad!
 
4.  PR/communicatie:
     Visitekaartjes worden uitgedeeld, deze zijn erg mooi geworden met dank aan de ontwerper/maker en er wordt ook een
     flyergemaakt "A4 kunstwerk" voor bij statiegeld-donatie-bus bij AH.
 
5.  Rondvraag:
     -  In 2022 kunnen we weer aanspraak maken op bijdrage uit Coöperatiefonds Rabobank. 
     -  1: Steenbergen meer op de kaart zetten voor toerisme. B.v. een (natuur)camping bij Fort Henricus, daar was al een initiatief voor
        maar grond is van waterschap. Er zijn nieuwe mensen bij de gemeente met toerisme en toekomstvisie bezig.
        Informatieborden met toeristische plaatsen in diverse talen plaatsen.
     -  Hondenspeelterrein komt zo goed als zeker bij Brooijmansdreef (oude veiling), Krommeweg blijft ook nog in zicht. 
     -  Jaarkalender is voor intern gebruik.
     -  Huisreglement wordt verstuurd naar potentieel lid.
     -  2: oudijzerboer op industrieterrein geeft veel overlast. Er is melding bij de gemeente gedaan. Coördinator heeft meldingen nodig
        (anoniem mag ook) en dan kan ze er iets mee doen. Voor inwoners is er de ‘MijnGemeente app’ of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      
     -  Volgende vergadering 18 februari wordt iemand van de oldtimertocht uitgenodigd.
        17 maart komt een medewerker buitendienst gemeente.
     -  Coördinator heeft gesproken met iemand van Glasvezel buitenaf, deze wil met Stadsraad in gesprek om te inventariseren of er animo
        is voor glasvezel in Steenbergen (kern) en Welberg.
        We gaan geen commercieel bedrijf promoten maar kunnen wel kijken of er animo is bij inwoners.
     -  Er komen veel bewonersinitiatieven binnen bij de coördinator waarvoor ze minimaal de tijd heeft.
        Ze vraagt of de stadsraad kan helpen voor het bouwen van een tuinhuis bij de Clockskens. Misschien een mooie voor NLDoet.
     -  Er is een ‘afvalcoach’ actief op basisscholen voor het thema afval (scheiden).
     -  Verkeerssituatie Doornedijkje: er komt een brief van bewoners naar de coördinator.
     -  Klankbordgroep herbestemming Gummaruskerk: we hebben niks meer gehoord na presentatie in november.
        16 januari gaat men naar het Bisdom, daarna volgt besluit wat er wordt gepresenteerd naar buiten.
 
6.  Sluiting.