Vergaderdata stadsraad 2020 en vakanties regio Zuid

14 januari           Gast:

18 februari         Gast: organisator van de Zuidwaterlinietoertocht op 25 april 2020

17 maart            (Gaat niet door i.v.m. Coronavirus). Gast: medewerker van de buitendienst gemeente

21 april               (Gaat niet door i.v.m. Coronavirus).  (meivakantie 25-4 t/m 3-5)

26 mei                ( via Zoom).

30 juni                1e bijeenkomst na Corona-stop.  (zomervakantie 11-7 t/m 23-8) Gast: Claudia de Groot,

25 augustus       Gast: Christian Dekkers / WijZijn Sociaal team kern Steenbergen.

29 september     Gast: Christian Dekkers / WijZijn Sociaal team kern Steenbergen.           

3 november         Gast: Wijkzuster?

8 december

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakanties:          Carnavalsvakantie  22-02 t/m 01-03

                          Meivakantie            25-04 t/m 03-05

                          Zomervakantie        11-07  t/m 23-08

                          Herfstvakantie       19-10  t/m 25-10

                          Kerstvakantie         19-12-2020 t/m 01-01-2021


Vergadering : stadsraad Steenbergen
Datum         : 30 juni 2020
Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Gummaruskerk, koffiehoek (via invalideningang)
 
1.  Opening, welkom aan de kerncoördinator en een aspirant lid die deze bijeenkomst gebruikt om te kijken hoe het werkt.
     We doen een kort voorstelrondje. Aspirant-lid stelt zichzelf voor, is 32 jaar, komt uit Gorinchem en woont sinds 2,5 jaar in Steenbergen (Noord).
     Is via de corona-actie met de stadsraad in aanraking gekomen en wil zich graag inzetten voor sociaal/maatschappelijke zaken.
     bestaan Steenbergen. Ook in verband met burgerparticipatie om voor bijdrage buurtcultuurfonds in aanmerking te komen is dit van belang.
     De werkgroep is nu met de verlichting bezig, er zijn offertes aangevraagd en er wordt op korte termijn een keuze gemaakt wie
     de verlichting gaat verzorgen. Het streven is om in september, tijdens de cultuurmaand, de onthulling te realiseren.

2. Verslag en actielijst 18-02-20 en verslag 26-05-20
    Goedgekeurd, notulen worden op de site geplaatst.

3.  Mededelingen/korte bespreekpunten
     -  Er wordt een (waterdichte) constructie gemaakt voor de tijdscapsules om ze vaker te kunnen openen bijvoorbeeld met 750 jaar
       bestaan Steenbergen. Ook in verband met burgerparticipatie om voor bijdrage buurtcultuurfonds in aanmerking te komen
       is dit van belang. De werkgroep is nu met de verlichting bezig, er zijn offertes aangevraagd en er wordt op korte termijn een
       keuze gemaakt wie de verlichting gaat verzorgen. Het streven is om in september, tijdens de cultuurmaand, de onthulling te realiseren.
        - stavaza GVVP;
        Enkele weken terug is er digitaal vergaderd waarin onder andere de uitkomst van de gehouden enquete is besproken. 
       Ruim 700 mensen hebben gereageerd, 40% uit de kern Steenbergen. Twee bewoners uit Burg. van Loonstraat hebben ingesproken tijdens
       de raadsvergadering. Er zijn twee mogelijke scenario’s denkbaar: het beschikbare budget wordt aan de BvLstraat/rondweg besteed waardoor
       er geen of weinig budget over blijft voor andere knelpunten uit het GVVP en bewoners BvLstraat zijn juist bang dat eerst de overige zaken worden
       aangepakt en er niet voldoende budget overblijft voor situatie rond BvLstraat. We hopen dat voor alle knelpunten voldoende budget is en er niet
       voor het een of het ander gekozen hoeft te worden. Kerncoordinator neemt het dilemma mee naar de projectgroep. ZLTO is gesprekspartner en
       denkt ook constructief mee. In september komt het eerste stuk in de raad.
     - stavaza Expeditie Nassau;
       Contactpersoon van gemeente komt terug op dit project, de voorzitter houdt contact met hem.
     - w.v.t.t.k.:
•   Punten kerncoördinator;
     - vissteigers Noord: eindelijk mee gestart, is door de gemeente aanbesteed. Er komt een stalen constructie hetgeen duurzamer is dan hout;
     - de schop gaat in park! Er zijn zes thema-ideeën, college moet eerst besluit nemen over financiën;
     - er is een externe projectleider aangesteld bij de gemeente die zich bezig gaat houden met in kaart brengen van en plan maken voor het
       maatschappelijk vastgoed. Hij wil graag op korte termijn een gesprek met stadsraad om te kijken wat onze rol hierbij kan zijn.
       Enkele leden zullen hier bij aanwezig zijn;
     - nieuwe initiatieven: speelgelegenheid voor kinderen op middenberm van Gaverenlaan; inzaaien bloemenmengsel Drielindekensweg;
       picknicktafel bij de Wisselkom;
     - Manon van Broekhoven is de opvolgster van Marina Fidder.

•   corona-actie: er is geen actieve werving meer, de 10 hulpvragen spelen over het algemeen tijdens coronatijd en zijn niet structureel.
     De gemeente heeft gevraagd of we willen aangeven welke punten door corona zijn blijven liggen, Leontine en Elice kijken er naar.
•   Gummarus-actie: graag posters ophangen als ondersteuning.
•   idee voor openluchttheater in de maak.
•   afscheid contact-lid gemeente: de voorzitter heeft een bedankje en fles wijn afgegeven bij de gemeente.
•   politiek jaarverslag kan aangevraagd worden via de gemeente.
•   communicatie medewerker vertrekt naar BoZ om daar als griffier aan de slag te gaan, we sturen haar een bedankje.
•   Deltafiber glasvezel: enorm veel post en PR, gaf veel ergernis. Ziggo gaat ook met aanleg glasvezel aan de slag.
     Gemeente geeft voorwaarden aan maar beveelt geen aanbieder aan.
     Na 6 juli weten we of de 25% limiet om te kunnen starten is behaald.
•   Proef afvalbakken met deksel: op sommige plaatsen geen deksel, deze worden besteld.

4.  Arbeidsmigranten;
     Alles wat in rondetafelgesprekken is besproken is terug te vinden in het document. Het stuk moet nog vastgesteld worden,
     kerncoördinator vraagt status op.

5.  Toekomstvisie 2040;
     Dit visiestuk mag niet meer gebruikt worden omdat er veel kritiek op was. Belangrijke data zijn er uit gehaald en worden wel intern gebruikt.
     Kerncoördinator vraagt of wij onze ‘speerpunten’ eruit willen halen en volgende vergadering aan haar willen mededelen.
 
6.  Dementie Vriendelijke Gemeente: uitvoeringsplan: inbreng stadsraad
     Wat kan onze rol zijn? We nemen in ieder geval deel aan overleggen, we signaleren en verwijzen zo nodig door.
     Twee leden van de stadsraad gaan in gesprek met organisator.

7.  Acties Steenbergen 750 jaar: wie wil in deze werkgroep (mogelijk in combinatie met Expeditie Nassau)?
     Naar volgende vergadering doorgeschoven.

8.  PR/communicatie;
     Website ontwerp was opgepakt door een stagiair maar deze kon niet verder vanwege corona. Wordt opnieuw opgepakt.
     Vertrekpunt ligt er, nog verder bespreken en ontwikkelen.

9.  Rondvraag;
•   Huishoudelijk reglement nog toesturen naar nieuw lid, laatste pagina ondertekenen, uitprinten en retour voorzitter.
•   Kaaistraat en Kerkstaat: als fietser met tegemoetkomend verkeer is het erg gevaarlijk fietsen,
     je wordt vaak gedwongen de stoep op te gaan.
•   Redacteur van Steenbergse Bode is gestopt bij de Bode. We kunnen gratis nieuws aanleveren bij de Bode.

10. Sluiting.

In juli is er geen vergadering, we zien elkaar weer op 25 augustus. Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en tot in augustus!


26 mei 2020.
Vergadering stadsraad Steenbergen via Zoom.                       

We zullen enkele lopende zaken puntsgewijs bespreken, er is geen agenda:
-    GVVP: er is een online-vragenlijst die iedereen in kan vullen (er zijn er al zo’n 600 ontvangen). Deze blijkt niet echt gebruiksvriendelijk te zijn,
     je kan de lijst alleen op een laptop invullen en als je een fout maakt moet je weer opnieuw beginnen….
-    We hebben een brief ontvangen van een groep (oud) Steenbergenaren o.l.v. Ad Vermeulen, die zich hard wil maken voor het behoud van
     de Gummaruskerk. Zij vragen of wij het initiatief willen onderschrijven. Unaniem wordt besloten dit te doen.
-    Vrijwilligers gevraagd: Dementie groep Steenbergen vraagt of wij aandacht willen schenken aan het werven van vrijwilligers voor Bieb
     en Alzheimer Café. We sturen nog een mail naar alle Corona-vrijwilligers en daarin kunnen we het opnemen.
     Omdat we geen precedent willen scheppen voor een bepaalde organisatie willen we alleen vragen opnemen die met Corona te maken hebben.
-    Wie weet wie er maaltijden aanbiedt tegen lage prijs? ’t Keukentje of via Corona FB-groep?
-    Lid is bij de werkplaats geweest en de kunstenaar is met laatste deel kunstwerk bezig. Om voor buurtcultuurfonds in aanmerking te komen
     moet er aantoonbaar burgerparticipatie zijn. Er wordt een offerte gemaakt voor speciale luikjes (om de tijdscapsules in te doen, ook op
     een later tijdstip). 2 leden  zijn hier mee bezig. Ook offertes voor licht aangevraagd.
     Onthulling pas als er weer meer mensen bij aanwezig mogen zijn.
-    Clockskens: tuinhuis in de wacht ivm Corona. Lions geven geen geld maar kunnen wel diensten leveren.
     De bewoners dienen het verzoek via hun bewonerscommissie in te dienen als ze met Stadlander in gesprek willen.
-    ’t Cromwiel is sinds december 2019 in handen van een andere stichting (voor 1 jaar). Via ‘Ik praat mee’ kunnen inwoners hun
     mening geven over de bestemming van ’t Cromwiel. Willen wij als stadsraad ook actief mee denken/werken over/aan de bestemming?
     Kerncoördinator vraagt eerst naar stavaza binnen de gemeente en koppelt het terug naar ons.
-    Glasvezel: er zijn veel (opdringerige) PR-acties van Deltafiber geweest die niet altijd in goede aarde zijn gevallen.
     Ook veel onvrede in het buitengebied omdat er nog nauwelijks aansluitingen gerealiseerd zijn.
     We zijn blij dat we onze naam niet aan de promotie hebben verbonden.
-    Vragen aan kerncoördinator:
   - vissteigers in Noord nog steeds niet opgeknapt, na de belofte tijdens het kernbezoek van de Raad is er niets gebeurd
     (zou rond bouwvak klaar zijn!). Het is het aanbesteed en ingepland. Er gaat een brief uit naar de omwonenden.
   - er is een melding dat er veel Polen vissen (met vergunning) bij de Middenwal.
     Dit geeft soms overlast (barbecueën), blijven melden bij handhaving.
   - er zitten gleuven in fietspad tussen Steenbergen en Klutsdorp, Er wordt nagevraagd of onderhoud gepland is.

-  Rondvraag:
    - Bomen Krommeweg zijn echt ziek, lid heeft dit niet voor niks aangekaart. Er zijn onderzoekers mee bezig.
      Mensen die onbeschermd aan deze bomen zagen lopen kans longziektes te ontwikkelen.
    - Toekomst van gas: nu nog regionaal geregeld maar wordt gemeentelijk. Er komt nog communicatie hierover vanuit de gemeente.
      Energieambassadeurs zijn er bij betrokken.
    - Er zijn veel dode takken in bomen Rietveen, Wordt door gegeven aan de gemeente.
    - Er is bij gemeente gemeld dat er verzakkingen in de Westhavendijk zijn. Er is meer verkeer (sluiproute naar Milieustraat).
      De oud-ijzerboer is aan het opruimen!
    - De eenden en ganzen bij Middenwal worden te veel gevoerd en het gras wat ze graag eten wordt te vaak gemaaid.
      Wordt hier met het maaiplan rekening mee gehouden? Is het mogelijk bordjes te plaatsen met informatie over verstandig voeren?
      Hier wordt informatie over ingewonnen.
    - Panneman: de straat is opgeknapt maar bewoners hebben o.a. markeringen zwart gemaakt!
    - Mededelingen kerncoördinator: er worden Enexis-huisjes beschilderd; hondenspeelveld Zuid nog mee bezig; van Gaverenlaan wordt
      aantrekkelijker gemaakt voor kinderen; Vrijwilligster is bezig met project ‘Verhalenvertellers’.
   
Volgende vergadering 30 juni, waarschijnlijk in de Gummaruskerk! Definitieve locatie volgt bij de agenda.


Vergadering : stadsraad Steenbergen
Datum         : 18 februari 2020
Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Vincentiuszaal

Verslag:

1.  Opening, welkom aan de Kern coördinator en vertegenwoordiger van Glasvezel Buitenaf.
     Na het bespreken van de lopende punten voor kern coördinator halen we punten uit de rondvraag naar voren die we me willen
     bespreken zodat ze daarna de vergadering kan verlaten.
     Er zijn vier stadsraadleden afwezig vanavond, daardoor zullen er enkele punten doorgeschoven worden naar volgende vergadering.
     Vertegenwoordigster van Glasvezel Buitenaf stelt zich voor. Ze is gebiedsontwikkelaar en gaat in gesprek met onder andere
     dorps/stadsraden voor mogelijke ondersteuning voordat ze gaan starten met de aanleg van
     glasvezel. Per maart verandert de naam Glasvezel Buitenaf in Delta Fiber Network. Ze zijn in het buitengebied van elf provincies
     begonnen en proberen nu in de kernen voet aan de grond te krijgen.
     Naast Ziggo en KPN zijn ze derde grote partij waardoor er concurrentie is. Uiteindelijk zal ieder over gaan op glasvezel,
     op veel punten is al glasvezel aangelegd maar alleen nog niet naar de huizen. Ze leggen glasvezel aan, doen onderhoud en
     bieden pakketten aan met contract vanaf 1 jaar. 25 % van de inwoners moeten zich ingeschreven hebben om te kunnen starten.
     Stadlander en gemeente Steenbergen werken mee aan de campagne die eind maart, begin april start. De vraag is of de stadsraad
     wil ondersteunen bijvoorbeeld door onderschrijven van de voordelen van glasvezel en bijdragen aan de promotie.
     We gaan dit intern bespreken en zullen dan met ons standpunt zo spoedig mogelijk naar Frederieke communiceren.

2.  Verslag en actielijst 14-01-2019:
     Goedgekeurd en vastgesteld. De verzending vanuit Google Drive is niet helemaal vlekkeloos verlopen omdat niet iedereen
     een Google-account heeft en de bestanden heeft ontvangen. Voortaan wordt het verslag etc. weer via de gewone mail verzonden.

3.  Mededelingen/korte bespreekpunten:
     - stavaza kunstwerk rotonde
       Onthulling kunstwerk gaat op 25 april niet door. Wij kiezen voor een eigen moment met alle aandacht voor het kunstwerk,
       makers, sponsoren en iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. We vragen van een ieder een bijdrage om mee te
       denken hoe de tijdcapsule in te vullen. Nadenken welke acties we willen/moeten doen, zo spoedig mogelijk op de mail zetten en
       met een paar mensen bij elkaar komen. Elektriciteit regelt Jacq met Frans Donken van de gemeente.
     - stavaza GVVP/Werkplaats 27-01
       Afgevaardigde van de stadsraad is naar het overleg geweest. Dit punt wordt naar volgende vergadering doorgeschoven in verband
       met afwezigheid betreffende stadsraadlid.
       Er komt een zebrapad op de Fabrieksdijk bij Rabobank/AH.
     - stavaza subsidieaanvraag 2021: afgehandeld en ingediend
     - stavaza Oldtimertocht/vestingstedenroute 25 april
       We zullen Leo Birza uitnodigen voor vergadering 17 maart. Er komt een kunstmarkt in de Kaaistraat.
       Steenbergen is eindpunt toertocht, op de markt staan oldtimers en in de haven liggen oude boten.
     - stavaza initiatief Clockskens
       Plan ligt bij Stadlander ter beoordeling, er wordt met bewoners naar mogelijkheden gekeken, ook contact met de stadsraad voor ondersteuning.
       Lions zijn gevraagd een bijdrage te leveren. Het lukt niet om via NLdoet een actie op te zetten.
     - Expeditie Nassau: er is een gesprek geweest met de voorzitter van de stadsraad, een ZZP’er die aangesteld is door de gemeente en een
       medewerker van de gemeente (ook toenmalig kartrekker). In 2017 gestart met een betrokken groep vanuit samenleving met gemeentelijke
       ondersteuning. Na wisseling functiedragers vanuit de gemeente is het project doodgebloed, idee was om o.a. vestingstadsdelen zichtbaar te
       maken en er zijn diverse onderdelen/initiatieven uit gekomen die opgepakt zouden worden. Er zou een stichting opgericht worden om dit te
       initiëren maar dit is niet gelukt. Nu weer opgepakt en nieuw leven in geblazen door deze mensen. Idee is om (deel) vesting zichtbaar te
       hebben met 750 jaar bestaan in 2022.
     Andere pijlers:
     - vestingverleden zichtbaar maken in Steenbergen en in de kerkdorpen,
     - kenniscafé: kennis delen en vastleggen,
     - bierbrouwerij met Steenbergs bier,
     - levensboek: leidraad historie en eigen inbreng in het Steenbergse leven,
     - vestinghuis: Heemkunde en archeologie en geschiedenis van de gemeente Steenbergen,
     - vesting spelen: vestingverleden benadrukken door sportieve activiteiten een aantal leden willen zich vanuit de stadsraad hier voor inzetten,
       wie nog meer? Mogelijk combineren met werkgroep Steenbergen 750 jaar in verband met overlap.
     - Toekomstvisie 2040 volgende vergadering op agenda, graag boekje doorlezen!

4.  Acties Steenbergen 750 jaar:
     Ideeën verzamelen en iedere vergadering op agenda.

5.  PR/communicatie:
     Het nieuwe logo is doorgevoerd op verschillende plaatsen, goede reacties ontvangen!
     Er zullen plannen en afspraken voor ontwikkeling site worden gemaakt. Er is een concept ontwerp voor de homepage gemaakt.

6.  Rondvraag:
     -  zullen we met de stadsraad meedoen aan NLdoet? Helaas kan niemand mee doen op 13 of 14 maart.
     -  lid is bij manager Jumbo geweest ivm statiegeldactie, we kunnen pas in juni/juli meedoen, tot die tijd zijn er andere gegadigden.

7.  Sluiting.


 

Vergadering  : stadsraad Steenbergen.
Datum          : 14 januari 2020
Tijdstip         : 19.30 uur.
Locatie         : Vicentiuszaal.

 
VERSLAG
 
1.  Opening, welkom aan kern-coördinator  en een potentieel lid.
     De gast wordt welkom geheten en stelt zich voor. De kern-coördinator sluit later aan. 
 
2.  Verslag en actielijst 03-12-2019:
     Verslag en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.
 
3.  Mededelingen/korte bespreekpunten:
     -  svz kunstwerk rotonde 
        Er is een persconferentie geweest met de Steenbergse Courant, artikel komt in de huis aan huis-editie.
        85 % van het beoogde bedrag is binnen, de werkzaamheden kunnen gestart. Wellicht nog bijdrage uit een buurtcultuurfonds.
        Een stadsraadlid stuurt vragenlijst hiervoor door.  De gedrukte kaarten kunnen uitgedeeld worden aan mensen die geïnteresseerd
        zijn en mogelijke een bijdrage willen leveren. Toekomstboodschappen kunnen in de buizen van de fundering gedaan worden en in
        de toekomst gelezen worden. 
     -  svz Burg. van Loonstraat en GVVP
        Met werkgroep en iemand van Kragten rondgelopen in de stad om knelpunten te bekijken. Het was een goed gesprek,
        nu afwachten wat er mee wordt gedaan. September 2020 moet het uitvoeringsplan GVVP klaar zijn. 
        Burg. van Loonstraat: opmerkingen bewoners bij werkgroep leggen en nieuwe afspraak met voorzitter werkgroep maken als deze
        terug is van vakantie met delegatie Stadsraad.
     -  2020: functies binnen stadsraad, werving nieuwe leden
        Nieuwe leden zijn welkom ook i.v.m. vertrek lid. Meedenken en om je heen kijken voor (jonge) kandidaten!
     -  subsidieaanvraag 2021
        Subsidieaanvraag planning 2021 en jaarverslag 2019 maken. Er wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole.
     -  nieuwjaarsreceptie gemeente 6 januari j.l. Motto: vertrouwen!
        De stadsraad was goed vertegenwoordigd tijdens de receptie, we nemen het thema ‘Vertrouwen’ over binnen de stadsraad!
 
4.  PR/communicatie:
     Visitekaartjes worden uitgedeeld, deze zijn erg mooi geworden met dank aan de ontwerper/maker en er wordt ook een
     flyergemaakt "A4 kunstwerk" voor bij statiegeld-donatie-bus bij AH.
 
5.  Rondvraag:
     -  In 2022 kunnen we weer aanspraak maken op bijdrage uit Coöperatiefonds Rabobank. 
     -  1: Steenbergen meer op de kaart zetten voor toerisme. B.v. een (natuur)camping bij Fort Henricus, daar was al een initiatief voor
        maar grond is van waterschap. Er zijn nieuwe mensen bij de gemeente met toerisme en toekomstvisie bezig.
        Informatieborden met toeristische plaatsen in diverse talen plaatsen.
     -  Hondenspeelterrein komt zo goed als zeker bij Brooijmansdreef (oude veiling), Krommeweg blijft ook nog in zicht. 
     -  Jaarkalender is voor intern gebruik.
     -  Huisreglement wordt verstuurd naar potentieel lid.
     -  2: oudijzerboer op industrieterrein geeft veel overlast. Er is melding bij de gemeente gedaan. Coördinator heeft meldingen nodig
        (anoniem mag ook) en dan kan ze er iets mee doen. Voor inwoners is er de ‘MijnGemeente app’ of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      
     -  Volgende vergadering 18 februari wordt iemand van de oldtimertocht uitgenodigd.
        17 maart komt een medewerker buitendienst gemeente.
     -  Coördinator heeft gesproken met iemand van Glasvezel buitenaf, deze wil met Stadsraad in gesprek om te inventariseren of er animo
        is voor glasvezel in Steenbergen (kern) en Welberg.
        We gaan geen commercieel bedrijf promoten maar kunnen wel kijken of er animo is bij inwoners.
     -  Er komen veel bewonersinitiatieven binnen bij de coördinator waarvoor ze minimaal de tijd heeft.
        Ze vraagt of de stadsraad kan helpen voor het bouwen van een tuinhuis bij de Clockskens. Misschien een mooie voor NLDoet.
     -  Er is een ‘afvalcoach’ actief op basisscholen voor het thema afval (scheiden).
     -  Verkeerssituatie Doornedijkje: er komt een brief van bewoners naar de coördinator.
     -  Klankbordgroep herbestemming Gummaruskerk: we hebben niks meer gehoord na presentatie in november.
        16 januari gaat men naar het Bisdom, daarna volgt besluit wat er wordt gepresenteerd naar buiten.
 
6.  Sluiting.