Donderdag 5 oktober 2017

Steenbergen ziet Brabantse Erfgoedprijs nipt aan zich voorbij gaan

’s HERTOGENBOSCH – Zo juist is bekend geworden dat Steenbergen niet de winnaar is geworden bij de verkiezing van de Brabantse Erfgoedprijs 2017. ‘Het Levensboek’ van Expeditie Nassau ontving helaas niet de meeste publieksstemmen. Die gingen naar de ‘Blind Walls Gallery’. De derde genomineerde was het project van ‘De verschilmakers: Witte Zusters in dialoog met andere wereldverbeteraars”. Het Steenbergse project pakt nu helaas net naast de 10.000 euro voor de uitvoering van het project en de professionele ondersteuning die een jaar lang aan de winnaar wordt geboden.

Met het project wil Expeditie Nassau er voor zorgen dat Steenbergenaren trots worden op het rijke vestingverleden. Dat de inwoners de historie van de plaats beter leren kennen, omarmen en uitdragen. Dat denken de bedenkers te bereiken met het ‘Levensboek’, dat iedere nieuwe Steenbergenaar bij geboorte krijgt en dat meeloopt met een aantal levensfasen.

Teleurgesteld

Het project werd met de bovengenoemde twee andere projecten gekozen uit maar liefst 72 ingediende projecten. Dat was op zich al een bemoedigende duw in de rug voor de bedenkers. Ze zijn weliswaar teleurgesteld maar laten zich niet uit het veld slaan en hopen het project nog gerealiseerd te krijgen. Verwacht mag worden dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Vanuit gemeente Steenbergen is die intentie namelijk al uitgesproken.

Foto: De vertegenwoordigers van Expeditie Nassau net na de prijsuitreiking in Den Bosch. Ze laten zich niet uit het veld slaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleinzoon Niel Steenbergen herstelt 'Madonna met Kind'

                                                                Foto: Herman de Pagter.                                                                                                                   Foto: DvD.

STEENBERGEN – Na ruim zes jaar is het beeld ‘Madonna met Kind’ weer in z’n oude glorie hersteld. Kleinzoon Jelle Steendam van Niel Steenbergen, de maker van het kunstwerk, kwam hiervoor onlangs naar de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen, waar het beeld eerder dit jaar herplaatst werd.

Om het beeld van zijn vermaarde grootvader op te kunnen knappen, maakte Jelle Steendam gebruik van oude foto’s, met name om te zien hoe het hoofdje van kindje Jezus er oorspronkelijk uitzag. Dat werd immers jaren geleden, door onbekende vandalen, van de romp gescheiden en nooit meer teruggevonden.

Inmiddels staat de ‘Madonna met Kind’ niet meer achter de Gummaruskerk, maar op een veiligere en vredige plek nabij van het graf van pastoor Ed Nieuwlaat, die zich vele decennia terug al sterk maakte om het beeld voor Steenbergen te behouden.

Kunstenaar Niel Steenbergen geniet landelijk grote bekendheid en liet in zijn geboorteplaats behalve de ‘Madonna met Kind’ onder meer ook het oorlogsmonument op het Kerkplein achter, alsmede de sculptuur van het stadswapen op het oude stadhuis in de Kaaistraat. Stuk voor stuk waardevolle, culturele bezienswaardigheden, die worden opgenomen in wandelroutes die binnenkort beschikbaar zullen komen.

De restauratie van de ‘Madonna met Kind’ is mogelijk gemaakt dankzij de inzet en medewerking van de gemeente Steenbergen, de Sint Annaparochie, vrijwilligers RK Begraafplaats, Stichting Behoud Niel Steenbergen, heemkundekring De Steenen Kamer en de Stadsraad Steenbergen

 

 

-----//-----

 

'Madonna met kind' wordt op nieuwe plek in ere hersteld.

 

STEENBERGEN – Het beeld ‘Madonna met kind’, dat ruim veertig jaar op een nogal verscholen plek achter de Gummaruskerk heeft gestaan, is afgelopen week verhuisd naar de begraafplaats aan de Nassaulaan, waar het binnen afzienbare tijd bovendien in ere wordt hersteld.

In 2010 werd het hoofd van kindje Jezus van het beeld afgebroken. Het ontbrak tot voor kort echter aan voldoende geld om het beeld te restaureren.

Op initiatief van fotograaf Herman de Pagter en de Stadsraad, met instemming en medewerking van de Sint Annaparochie, werd daarom contact gezocht met de Stichting Niel Steenbergen, van waaruit de erfgenamen van deze vermaarde kunstenaar helpen zorgen voor het behoud van zijn over heel Nederland verspreide kunstwerken.

Niel Steenbergen (1911-1997) kwam oorspronkelijk uit Steenbergen en maakte de ‘Madonna met kind’ in 1933 als examenopdracht voor de Academie voor Beeldende en Technische Vakken in Tilburg. Het kwam destijds te staan bij het toenmalige meisjesjeugdwerk in de Blauwe Zaal (Blauwstraat).

In Steenbergen zijn nog meer kunstwerken van zijn hand te vinden, zoals het bevrijdingsmonument op het Kerkplein en het stadswapen op de gevel van het oude gemeentehuis in de Kaaistraat.

Anno 2016 is het zijn kleinzoon Jelle Steendam, evenals zijn opa beeldhouwer geworden, die de ‘Madonna met kind’ gaat opknappen. Dat gebeurt ter plaatse, op de nieuwe locatie van het beeld, dat dankzij de inspanningen van de (onderhouds)vrijwilligers van de begraafplaats links van de ingang terug op z’n sokkel is gezet.

Foto's Ad van de Par en John Nijssen©KijkopSteenbergen.nl

 

------//------

Restauratie Madonna met kind in Steenbergen kent wonderlijke wendinge

beeld gumaruskerk Small.jpg - 88.33 KB foto: Claudia Koole.

 STEENBERGEN – Zo’n zes jaar geleden werd het hoofd van kindje Jezus vernield door vandalisme bij het beeld Madonna met kind achter de Gummaruskerk in Steenbergen. Het hoofdje is nooit meer teruggevonden. Het bestuur van Sint Annaparochie, heemkundekring De Steenen Kamer en de erfgenamen binnen Stichting Niel Steenbergen spanden zich in voor een herstel. 

Augustus 2015 kwam er daadwerkelijk schot in de restauratie dankzij Fotograaf Herman de Pagter en bestuurslid Stadsraad Steenbergen Leontine Tijoe. Het stenen beeld Madonna met kind, of ook wel Maria met kind genoemd, was in 1933 een eindexamenopdracht aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten en Architectuur te Antwerpen van beeldhouwer Niel Steenbergen.

Het beeld werd gemaakt voor het Meisjes Jeugdwerk in de toenmalige Blauwe Zaal in de Blauwstraat te Steenbergen. Niel Steenbergen is geen onbekende binnen gemeente Steenbergen. Meerdere werken van hem zijn in diverse kernen te vinden.

Kleinzoon
In 1939 maakte hij een stadswapen dat in het oude gemeentehuis aan de Kaaistraat te zien is. In 1956 maakt hij voor het toenmalige ziekenhuis in Steenbergen een kruisbeeld. Dat is nu aangebracht op de gevel van de Gummaruskerk. En zo vervaardigde hij het bevrijdingsmonument aan het Kerkplein in 1958. Ook de gevelsteen aan het oude postkantoor in de Geert Vinckestraat is van Niel Steenbergen uit 1959.

Het zijn nog maar een aantal werken van hem uit een lange lijst. De beeldhouwer, tekenaar en medailleur kreeg een dochter Mirjam Steenbergen die huwde met Herman Steendam. Uit hun huwelijk werd Jelle Steendam geboren. En deze kleinzoon gaat zijn eerste werk, dat als examenopdracht gold in 1933, restaureren dit jaar.

Kastanjes
Dankzij pastoor Nieuwlaat, overleden in 2013, kwam het beeld Madonna met kind in 1974 achter de Gummaruskerk te staan. In 1979 heeft hij dit beeld gezegend. Na 42 jaar, in het voorjaar van 2016, zal het gerestaureerde beeld een andere bestemming krijgen. Het blijft niet achter de Gummaruskerk staan.

Dat heeft een specifieke reden. Het beeld staat tussen oude kastanjes die als monumenten zijn aangemerkt. De beide kastanjes zijn ziek, maar nog niet ziek genoeg om gekapt te worden. Doch, vallende takken van een zieke boom zouden het beeld wederom kunnen beschadigen. Het risico is te groot dat het beeld tussen deze kastanjes blijft staan.

Nieuwe bestemming
Herman de Pagter en Leontine Tijoe hebben gesprekken gevoerd met verschillende partijen waaronder gemeente Steenbergen, stichting Niel Steenbergen en de Sint Annaparochie. Jelle Steendam, die in de voetsporen van zijn opa is getreden als beeldhouwer, zal het beeld in zijn atelier restaureren.

Na restauratie gaat het niet terug naar de Gummaruskerk, maar krijgt het een nieuwe bestemming op de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen. Het is de begraafplaats waar pastoor Nieuwlaat begraven ligt. En zo wordt de pastoor die het beeld Madonna met kind in 1974 naar de Gummaruskerk nam weer herenigd met Maria en kind.

Volgens nabestaanden zou hij dit geweldig vinden. Het zijn wonderlijke wendingen rondom het te restaureren beeld. Verwacht wordt dat de gerestaureerde Madonna met kind in maart of april 2016 de nieuwe bestemming krijgt.

Bijdrage: Claudia Koole.

Bron: Steenbergse Bode 24 februari 2016.


------//------          

 

Kunst en Cultuur 

 

Visie Steenbergen op Kunst en Cultuur.

Zij(de Gemeente) verwachten van de Scholen een cultuurcoach per school. Dit ivm de ondersteuning Cultuur-educatie.

De Gemeente geeft een scholingssubsidie voor deze coach.(ongeveer 500 euro).

Subsidieregeling cultuur educatie voor scholen vanuit de Gemeente is 50/50;

.Lumpsum van de school ; 4,25 euro  per leerling

.Gemeente  ; 4,25 euro  per leerling (alleen wanneer je een cultuurcoach hebt!)

.Landelijke bijdrage uit prestatiebox; 10,90 euro per leerling

Dus als totaal te besteden; 19,40 euro per leerling voor cultuur-educatie

 

De Gummarusschool heeft al drie coaches .

De Maria Regina heeft iemand die nu de opleiding volgt.

Bij de andere scholen vraag ik de stand van zaken nog op.

Het gaat erom dat zij bij het cultuuronderwijs zoveel mogelijk gebruik maken van het lokale culturele aanbod.

 

Gemeente Steenbergen kiest voor een focus op Volkscultuur en Amateurkunst en Lokale evenementen die scoren.

Eigen tradities en gewoontes.

Belangrijk voor de sociale cohesie.

Doel Kunst/Cultuur in Steenbergen;

1. sociale cohesie binnen de gemeente versterken

2.ontwikkelingskansen bieden voor de jeugd ;

-op scholen

-muziekonderwijssubsidie met inkomensgrens

-bibliotheek en sociaal erfgoed

De laatste twee subsidies zijn afzonderlijk.

 

Cultuur-agenda gaat via de Brabantse Wal  .

Evenementen kalender staat op; Kijk op Steenbergen. Je kunt via de site je evenement hier zelf op plaatsen. (kijkopsteenbergen.nl)

De Gemeente-site van Steenbergen heeft het kopje vrije tijd en toerisme,kunst en cultuur. Hierbij kan je de kalender aanklikken en via de mail je activiteit toevoegen.

 

Lokaal hebben we; Platvorm kunst en cultuur, bestaande uit;

Claudia Groen, Bas Abbenhuis, Walther Siol, Sandra Houtepen en Jan Flinkenflogel.

Zij verzorgen;

.kunst in de binnenstad

.uitmarkt

.banieren op de markt

.kunstig (2014) kunst en muziek op de markt

 

Terugkerende evenementen in Steenbergen;

Kleine Tour, Carnaval, KMC, Jaarmarkt,Brabantse Pijl, Roparun, 55+ beurs, kerstmarkt, etc.

 

 Leontine